Witajcie w internetowej encyklopedii kredytowej. Zebraliśmy najciekawsze zagadnienia finansowe i dokładnie je objaśniliśmy. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta na naszej stronie okaże się wartościowa i użyteczna.

Nasza Wikipedia:

Co to jest spread walutowy?

Spread walutowy najprościej ujmując, jest to różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem jej sprzedaży. Jest najczęściej podawana w ujęciu procentowym. Przykładem jest zjawisko jakie na co dzień spotykamy w kantorach wymiany walut, gdzie zagraniczną walutę kantor skupuje od nas taniej, a drożej ją nam sprzedają. Spread walutowy a kredyt hipoteczny Banki przedstawiając konsumentom oferty […]

Przeczytaj artykuł ›

Kredyt a pożyczka – najważniejsze różnice

W języku potocznym terminy kredyt i pożyczka często stosujemy zamiennie, jednak różnią się one od siebie w sensie prawnym. Należy zwrócić na to uwagę podejmując decyzję o skorzystaniu z jednej z tych form w celu pozyskania środków pieniężnych.   KREDYT POŻYCZKA udzielają go tylko banki każdy może pożyczyć pieniądze innej osobie, musi być tylko ich właścicielem […]

Przeczytaj artykuł ›

Kredyt refinansowy – pojęcie, definicja

Kredyt refinansowy – to kredyt udzielany na spłatę jednego zobowiązania, a nie kilku jak w przypadku kredytu konsolidacyjnego; jest to na ogół zmiana kredytu zaciągniętego w jednym banku na korzystniejszy kredyt dla kredytobiorcy w innym banku. Przykładowo, obecne oprocentowanie kredytów jest dużo niższe od oprocentowania kredytów zaciągniętych parę lat temu. Kredyt refinansowy pozwoli nam zamienić […]

Przeczytaj artykuł ›

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt mieszkaniowy (hipoteczny) – jest udzielany na finansowanie budowy (również remontu) lub zakupu nieruchomości przez osoby fizyczne. Jest to kredyt długoterminowy, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką – w znaczeniu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, służącym zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności (kredytu), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi […]

Przeczytaj artykuł ›

Kredyt samochodowy – zasady

Kredyt samochodowy – jest to kredyt służący sfinansowaniu zakupu pojazdu. Termin pojazd jest wieloznaczny i oznacza nie tylko samochód osobowy, ale dotyczy także motocykli, skuterów i innych pojazdów podlegających rejestracji. O ten kredyt mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne na cele prywatne. Dzięki zabezpieczeniu na pojeździe kredyty samochodowe są korzystniej oprocentowane niż kredyty przeznaczone na […]

Przeczytaj artykuł ›

Kredyt gotówkowy – co to jest?

Kredyt gotówkowy – polega na pożyczeniu klientowi określonej ilości pieniędzy. Kredytobiorca (klient) jednocześnie zobowiązuje się do oddania tej kwoty, powiększonej o odsetki, w określonym czasie. Umowa kredytu gotówkowego musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Kredytodawca (bank lub inna instytucja kredytowa) jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania kredytobiorcy jednego egzemplarza umowy.

Przeczytaj artykuł ›